Solveig och Rolf

Garvargatan 11
694 31 Hallsberg
Solveig mobil 073-024 40 60

e-post
solveig.smallblock@telia.com
 
 
eller
solveig.johnsson@telia.com